• Gratis verzenden vanaf EUR 50,-
  • Koop nu, betaal later
  • Verzenden via POST NL

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten evenals alle geleverde producten en diensten, geleverd door RC COSMETICS. Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met de algemene voorwaarden accoord gaat. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van RC COSMETICS.

1.DEFINITIES 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan RC COSMETICS de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

2.OVEREENKOMSTEN 
Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer RC COSMETICS uw bestelling heeft geaccepteerd. RC COSMETICS behoudt zicht het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren of slechts onder afwijkende voorwaarden.

3.AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES 
Alle afbeeldingen op de website gelden slechts ter voorbeeld en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.BONUSMAAT NIET STANDAARD 
Sommige afbeeldingen kunnen een bonusmaat hebben, maar dat wilt niet zeggen dat u altijd een bonusmaat van een product krijgt. RC COSMETICS is niet verplicht om een bonusmaat van een product op te sturen. U krijgt standaard het product in de normale ml. of oz. U kunt eventueel een bonusmaat van een product krijgen, wanneer wij van de fabrikant ook een bonusmaat aangeleverd krijgen. Hoeveel en wanneer wij bonusmaten krijgen weten wij ook niet van te voren. RC COSMETICS stuurt normale formaten op tenzij bonusmaten op voorraad zijn !

5.PRIJZEN 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, maar exclusief verzendkosten. Voor de verzendkosten wordt standaard door RC COSMETICS een bedrag berekend van EUR 6,95 binnen Nederland. Het is ook mogelijk om uw bestelling onder rembours te versturen. Hiervoor wordt een bedrag van EUR 19,30 binnen Nederland berekend. De gehanteerde prijzen voor het verzenden zijn conform de prijzen van POST NL.

6.AANBIEDINGEN 
Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders schriftelijk is vermeld. RC COSMETICS behoudt het recht om de prijzen te wijzigen. In het geval van een prijsverhoging zullen de op dat moment overeengekomen prijzen gehanteerd worden. Als uitgangspunt zal dan de datum van bestelling genomen worden.

7.BESTELLEN 
U kunt bestellen via de website (bij voorkeur), per email of per telefoon. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging met een overzicht van uw bestelling. Zodra wij u betaling hebben ontvangen worden de bestelde artikelen toegezonden. Indien wij u betaling niet binnen 21 dagen hebben ontvangen vervalt daarmee de bestelling.

8.BETALINGEN 
Betalingen van producten vinden per bank\giro (telebankieren en\of IDEAL) vooruit plaats, danwel op een andere wijze schriftelijk overeengekomen met RC COSMETICS. Eventuele bankkosten komen voor rekening van de klant. Wanneer u betaalt d.m.v. een bankoverschrijving vanuit het buitenland, maakt u dan gebruik van ons IBAN-nummer en geeft u bij 'Kosten' aan 'Gedeeld\Shared'. In de meeste gevallen zullen er dan geen bankkosten worden berekend. Informeert u dit graag vooraf bij uw bank. Ook bestaat de mogelijkheid om de bestelling onder rembours te laten versturen en te betalen aan de postbode.

Het is ook mogelijk om uw bestelling eerst te ontvangen en pas later te betalen (via Klarna). Klarna voert voor RC COSMETICS het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je via e-mail een digitale acceptgiro ontvangt, om de bestelling te betalen. Ter goedkeuring van het verzoek om te betalen met acceptgiro voert Klarna een gegevenscontrole uit. Klarna hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt je verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kun je de bestelling betalen met een van de andere betaalmethodes.
Je kunt bij vragen altijd contact opnemen met Klarna. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het consumentendeel van de Klarna website.

9.LEVERING Wanneer de producten op voorraad zijn bedraagt de levertijd 3 tot 5 werkdagen (in Nederland), gerekend vanaf de datum dat het aankoopbedrag op onze rekening is bijgeschreven. Indien een artikel tussen het moment van bestellen en betaling onverhoopt is uitverkocht en\of niet binnen 30 dagen geleverd kan worden, wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort. RC COSMETICS is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen. 

10.AFHALEN Tijdens het bestelproces heeft u ook de mogelijkheid om te kiezen voor het zelf afhalen van uw bestelling in Den Haag. Indien voor deze optie gekozen zal er binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken om de bestelling op te halen. Er zal u dan worden aangegeven wanneer en hoe laat u de bestelling kunt ophalen. U heeft bij het afhalen van uw bestelling de mogelijkheid om contant af te rekenen of via PIN te betalen. Ook is het mogelijk om tijdens het bestelproces de betaling uit te voeren via een bankoverschrijving of IDeal.

11.PRODUCT(EN) NIET OP VOORRAAD 
Wanneer wij een product niet op voorraad hebben dan krijgt u z.sm. hierover bericht. Indien nalevering binnen 30 dagen niet meer mogelijk is dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en vervalt de bestelling. Gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 dagen na annulering aan de koper geretourneerd.

12.OVERMACHT 
Bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden uitgevoerd. Indien RC COSMETICS door overmacht niet aan haar verplichtingen tegenover de koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade)vergoeding. RC COSMETICS zal koper zo spoedig mogelijk van een overmacht op de hoogte stellen.

13.ANNULERING VAN BESTELLING 
Iedere bestelling kan, zonder kosten, binnen 24 uur, nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een email te sturen aan [email protected]. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, ontvangt u het betaalde bedrag retour. Indien u niet binnen 24 uur de bestelling heeft geannuleerd c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig.

14.RECLAMES 
U wordt vriendelijk verzocht om bij aflevering te controleren of de producten aan de bestelling overeenkomen. Indien dit niet het geval is, dient u RC COSMETICS daarvan zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering schriftelijk, telefonisch of per email op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft RC COSMETICS de keuze desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Een retourzending wordt uitsluitend aanvaard indien onze toestemming daarvoor gegeven is en de verpakking van het product onbeschadigd is en producten niet open en\of gebruikt zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. LET OP: VANWEGE HYGIENISCHE REDENEN KUNNEN ALLE BESTELDE EN ONTVANGEN HAREN IN ONS ASSORTIMENT (VLECHTEN\PRUIKEN\WEAVES\HALFWIGS\CLIP-ONS) NIET GERETOURNEERD C.Q. GERUILD WORDEN !!!

15.AANSPRAKELIJKHEID 
De informatie op de website van RC COSMETICS wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. RC COSMETICS is niet aansprakelijk voor verlies of schade, die ontstaat tijdens retourneren. Wij verplichten klanten om de retourproducten deugdelijk te verpakken, zodat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt. RC  COSMETICS is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan u of uw gezinsleden, aan uw zaken, aan derden of aan zaken van derden. RC COSMETICS aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke gevolgen, die direct of indirect voortvloeien uit het verkeerd gebruiken van een van onze producten. Het dient de aanbeveling dan ook om de gebruiksaanwijzing van het product goed door te lezen alvorens een product te gebruiken. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriele schade. RC COSMETICS is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van RC COSMETICS. Klachten kunt u via een email naar ons sturen, waarna wij er alles aan zullen doen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

16.EIGENDOMSVOORBEHOUD 
De door RC COSMETICS geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat alle vorderingen van RC COSMETICS volledig zijn betaald. Het risico ter zake van goederen gaat over op het moment van levering. 

17.MEDEDELING
 Eventuele type- of scanfouten in productgegevens, producttoepassing of prijzen worden uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen RC COSMETICS niet worden tegengeworpen. Informatie op de site is slechts een korte toelichting en kan RC COSMETICS niet aansprakelijk worden gesteld.

18.TOEPASSELIJK RECHT 
Op elke overeenkomst tussen RC COSMETICS en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »