• Gratis verzenden vanaf EUR 50,-
  • Koop nu, betaal later
  • Verzenden via POST NL

Privacyverklaring

Privacyverklaring
RC COSMETICS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De heer R. Chinkoe is de functionaris gegevensbescherming van RC COSMETICS. Hij is te bereiken via [email protected].

Contactgegevens:
RC COSMETICS
06-28986747
[email protected]
Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is: 52742008
Ons B.T.W.-nummer is: NL001617549B86

Persoonsgegevens die wij verwerken
RC COSMETICS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Geslacht
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Type klant
- Telefoonnummer 
- Mobiel nummer
- E-mailadres
- IBAN-nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RC COSMETICS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw bestelling
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw bestelling te kunnen afhandelen
- U te informeren over wijzigingen van onze producten en/of uw bestelling
- Om goederen bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
RC COSMETICS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RC COSMETICS) tussen zit. RC COSMETICS gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: LIGHTSPEED voor orderverwerking en beheer van gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RC COSMETICS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
RC COSMETICS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RC COSMETICS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RC COSMETICS gebruikt cookies om de website te verbeteren.

Op deze site gebruiken we 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat op de vaste schijf van uw computer wordt geplaatst. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek zoals de door u in detail bekeken artikelen, de aan uw favorieten toegevoegde artikelen en uw winkelmandje. Dit is handig om:
1.om uw voorkeuren te registreren;  
2.om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst; 
3.om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.

Deze informatie wordt gebruikt:
1.om de inhoud van onze website te verbeteren; 
2.om de inhoud en de lay-out van onze pagina's te individualiseren voor elke individuele bezoeker

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RC COSMETICS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

RC COSMETICS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RC COSMETICS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacyverklaring?
Als u wenst te reageren op ons privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:
1.Per email: [email protected]
2.Per telefoon: 06-28986747

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid neemt u contact met ons op via het hierboven vermelde adres.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »